omvärldsanalys
Fattigdomsminskning är nummer ett på agendan
Coronapanedmin har drabbat alla världens länder hårt, det är svårt att hitta exempel på kriser som haft så stor spridning och påverkan globalt. Nu krävs ett starkt och solidariskt ledarskap där vi jobbar tillsammans för att vända krisen.
Trots att Afrika har haft en relativt begränsad smittspridning är det många länder som har infört så kallade lock-downs. Att stänga ned hela samhällen har ansetts vara det enda tillgängliga verktyget för att effektivt minska virusets spridning i samhället. Men omfattande restriktioner har i flera länder också fått konsekvensen att det demokratiska utrymmet minskats liksom respekten för mänskliga rättigheter. Avgörande för utvecklingen framöver är tillgången till vaccin och utvecklingsländernas förmåga att genomföra omfattande vaccinprogram vars logistikkedja är komplex.

Remitteringar minskar
Under pandemin har remitteringarna, det vill säga överföringen av pengar från diasporan, ofta släktingar, minskat i hela världen. När diasporan och migrantarbetare riskerar att förlora sina jobb sjunker den summa som de skickar hem drastiskt. Världsbanken varnar för att remitteringarna globalt kan komma att minska med 20 procent under 2020. Det handlar om motsvarande 1 000 miljarder kronor. För många länder är dessa remitteringar en central del av landets ekonomi, i vissa länder är de större än det bistånd man tar emot och ofta flera gånger större än utländska direktinvesteringar.

Utbuds- och efterfrågekris
När det finansiella inflödet till ett land minskar på grund av sjunkande exportintäkter, minskade investeringar och remitteringar samt andra begränsningar som gör det svårt att driva företag, så leder det till nedskärningar, permitteringar och för somliga bolag konkurs. Vissa sektorer som service och turism har drabbats extra hårt av pandemin och de nedstängningar som följt. Människor förlorar sina jobb och sin inkomst och särskilt sårbara grupper som kvinnor och ungdomar drabbas extra hårt. I många utvecklingsländer saknas dessutom trygghetssystem helt, vilket leder till ökad fattigdom. I Afrika har endast 17 procent av människor i formell anställning ett försäkringsskydd. Det innebär att nästan alla som förlorar sitt arbete och sin inkomst står utanför trygghetssystemet, vilket leder till ökad fattigdom.

Effekter på samhället och människorna
När efterfrågan på företagens produkter och tjänster minskar drabbas hela samhället, ända ner på individnivå. Det spelar ingen roll hur livskraftigt ett företag egentligen är när efterfrågan plötsligt sjunker drastiskt och det inte finns något statligt stöd att få. Närarbetslösheten går upp drabbas många familjer som lever på endast en lön. Även de som har jobbet kvar riskerar att bli fattigare, eftersom många har tvingats gå ned i arbetstid. Stora delar av jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin och klockan i kampen mot fattigdom kan vridas tillbaka så mycket som 30 år i delar av Afrika.

Finns det hopp?
Trots en dyster utgångspunkt finns det dock krafter och möjligheter att bygga något nytt och bättre. Det är avgörande att vi gör rätt från början och att alla aktörer med stor erfarenhet av fattigdomsbekämpning samarbetar för att minska effekterna av den kris som pandemin orsakar.
ladda ner pdf
och läs mer
Uppåtknapp