omvärldsanalys
Miljön och klimatet i fokus
vid återuppbyggnad
En avgörande faktor i kampen mot fattigdom är tillgång till elektricitet. Idag saknar uppskattningsvis 1,2 miljarder människor i världen tillförlitlig elförsörjning. Mer än 95 procent av de som saknar elektricitet lever i Afrika söder om Sahara och de minst utvecklade delarna av Asien. 80 procent av dessa bor på landsbygden.
Säker tillgång till elektricitet underlättar för entreprenörer att starta nya företag. De kan planera verksamheten utifrån förutsättningen att de har ständig tillgång till elektricitet, och kan därigenom bidra med arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt till lokalsamhället.

För att elektrifiera landsbygden i fattiga länder spelar den privata sektorn en avgörande roll. Mininät, så kallade off-grid-nät, ses som en viktig del då det kompletterar den el som distribueras via det nationella nätet, både med extra kapacitet och tillförlitlighet. Det är också av stor betydelse att den energi och elektricitet som produceras kommer från förnybara källor.

Tillförlitliga och effektiva ljuskällor ger goda sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter; barn och ungdomar får möjlighet att läsa läxor efter mörkrets inbrott, det möjliggör ökade öppettider för butiker och bidrar till en säkrare utomhusmiljö, inte minst för kvinnor.

Klimatdimensionen central
Samtidigt som pandemin och konsekvenserna av den har varit i fokus under 2020 har klimatfrågan också blivit mer aktuell än någonsin. Kostnaderna för nyinvesteringar i förnybara energikällor, såsom sol och vind, har aldrig varit så låga som nu. Med höga oljepriser har nyinvesteringarna varit fördelaktiga, men när oljepriserna går ner, som de gjort under pandemin, blir det billigare att fortsätta använda de gamla energikällorna. Med ett ökat fokus på att klimatet och på att investera för framtiden finns det nu fler incitament än någonsin att bygga hållbart från början.

I samband med finanskrisen 2008 och den återhämtning som följde, prioriterades ekonomisk tillväxt framför hållbarhet. En stor skillnad från finanskrisen är att Världsbankens stödpaket under pandemin inbegriper en klimatdimension, som inte existerade 2008. Det gör att många länder kommer att behöva arbeta mer hållbart för att få tillgång till finansiering.
ladda ner pdf
och läs mer
Uppåtknapp