Omvärldsanalys
Petra Tötterman Andorff,
GD för Kvinna till Kvinna
Petra Tötterman Andorff är generalsekreterare för Kvinna till Kvinna sedan 2018. Hon har lång erfarenhet av arbetet med kvinnors rättigheter och har tidigare varit mångårig generalsekreterare för IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) och även internationell koordinator på IKFF:s FN-kontor i New York.
Hur ser det ut för kvinnor i utvecklingsländer sedan coronapandemin startade?
Många kvinnor har drabbats hårt, både ekonomiskt och av våld i nära relationer. Det könsbaserade våldet i hemmen har ökat snabbt, den utvecklingen märks både i de länder där vi är verksamma men också i andra länder. Många av de organisationer vi samarbetar med säger att det har blivit svårare för dem att bedriva sin verksamhet, eftersom kvinnor på grund av lockdowns inte kunnat bege sig till skyddade boenden. Vi har kunnat se fall där kvinnor lämnat hemmet och sin förövare för att ta sig till polisen och då istället själva blivit anmälda och utsatta för böter. Våra samarbetspartner har fortsatt att hålla verksamheten öppen, men har försökt anpassa sig till en ny värld och bland annat ökat antalet digitala chattar, så att de utsatta kvinnorna inte behöver ringa och prata utan kan nå organisationerna via olika forum.

Finns det fler exempel på hur kvinnor påverkats?
Vi vet att många kvinnor redan före pandemin arbetade i den informella ekonomin, nu har många förlorat sina jobb och den inkomst som de hade. Det finns flera fall där kvinnor och flickor som har jobbat som hushållerskor och barnflickor från den ena dagen till den andra blivit utslängda på gatan. Just detta är något som några av våra partnerorganisationer har fokuserat mycket på.

Vad ser ni för konsekvenser på medellång sikt?
När det kommer en omfattande kris som exempelvis Ebola eller Corona finns det en stor risk att det satsas mycket pengar och resurser mot just den krisen, med konsekvensen att det dras ned på andra områden. Under Ebolakrisen kunde vi till exempel se i Sierra Leone att 4 000 personer dog i Ebola, men samtidigt dog 45 000 barn och kvinnor i barn- och mödradödlighet. Vi ser också redan nu under coronapandemin att tonårsgraviditeterna har börjat öka och att kvinnors och flickors ekonomiska möjligheter försämras. De blir tagna ur skolan och det finns en stor risk att de aldrig kommer att få komma tillbaka eftersom många familjer förlorar sina inkomster eller gifter bort sina döttrar.

Vilka konsekvenser har ni sett utifrån mänskliga rättighetsperspektivet?
Vi har under lång tid sett att det demokratiska utrymmet minskat i många länder där vi är verksamma, och det har blivit tydligare under pandemin. Det leder till att det blir än svårare för ett civilsamhälle att agera eftersom de inte har möjlighet att demonstrera eller protestera, och de som protesterar utsätts för allt mer hat och hot.

Finns det någon ljusglimt?
När det är kris kliver kvinnor fram. Det gäller i alla länder. När det är en humanitär kris eller en våldsam konflikt, tar kvinnor ett steg fram och organiserar sig. Det var även så ”Kvinna till Kvinna” bildades under krigen på Balkan. Och vi har nu sett en otroligt innovativ kraft i hur vi kan fortsätta arbeta för kvinnors rättigheter under dessa förhållanden i de länder vi verkar i.

Vad krävs på kort och lång sikt?
Vi har formulerat en call to action som vi har riktat mot FN, de internationella finansiella institutionerna och EU. Det innebär att se till att inte glömma bort det långsiktig hållbara stödet som handlar om sexuella och reproduktiva rättigheter, kvinnors rätt till sin kropp, rätten till abort, rätten till preventivmedel och rätten till skola (SRHR). Samtidigt är den akuta krisen stor. Siffrorna på våld i hemmet och genusbaserat våld har ökat enormt och det är därför viktigt att titta på vilka extrainsatser som kan göras just för detta. Man måste ha båda spåren i huvudet samtidigt.

Vad kan Swedfund göra?
Det är viktigt att Swedfund fortsätter att utbilda sig kring frågan, ställa krav och ge stöd för att motverka och förebygga sexuellt utnyttjande och övergrepp, trakasserier och könsbaserat våld i portföljbolagen, och att de har med ett genusperspektiv i alla analyser och riskbedömningar inför och under investeringarna. Vi har redan ett bra samarbete med Swedfund i form av att stötta med utveckling av verktyg för att kunna identifiera och minimera risker kopplat till sexuellt våld, övergrepp och trakasserier i portföljen. Det känns otroligt spännande att få jobba med Swedfund och vi planerar att ha ett långsiktigt samarbete och partnerskap, och att hitta fler områden att samarbeta inom.
ladda ner pdf
och läs mer
Uppåtknapp