Utvecklingsfinansiering
för en hållbar framtid
integrerad redovisning 2020
Ladda ner vår integrerade
årsredovisning (PDF)
Upptäck mer
Uppåtknapp
om oss
Vi minskar fattigdom
genom hållbara investeringar
Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär och ska bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar i världens fattigaste länder. Vi spelar en viktig roll i biståndet och i genomförandet av Agenda 2030.
Mer om oss
ladda ner
Portföljbolagens resultat
året som gått
Ökade behov av hållbara
investeringar för minskad
fattigdom i pandemins fotspår
Vid årets inledning var det ingen som förutsåg att år 2020 skulle utvecklas till att bli ett av de mest utmanande i modern tid. Pandemin har slagit hårt mot alla länder och även om smittspridningen i Afrika söder om Sahara varit mer begränsad, har restriktioner och nedstängningar slagit hårt mot ländernas ekonomier, företag och arbetstillfällen.

Maria Håkansson
Verkställande direktör
VD berättar
Swedfunds portfölj
Portföljfördelning, procentuell andel av totalt kontrakterat belopp (%)
omvärldsanalys
Pandemin har skapat ökad
osäkerhet och nya utmaningar
Året 2020 präglades av den globala coronapandemin. Under inledningen av april uppmanades närmare fyramiljarder människor, eller knappt hälften av jordens befolkning, av sina regeringar och ledare att stanna hemma.Världen har aldrig tidigare upplevt något liknande och det är ännu inte möjligt att överblicka alla konsekvenser av pandemin.
Utvecklingsfinansiering
Utvecklingsfinansiering
för att utrota fattigdom
Utvecklingsfinansiärer som Swedfund använder finansiella medel för att investera i och utveckla företag, investeringar som privata investerare ofta anser vara för riskfyllda. Det är en viktig del i utvecklingsfinansiärernas uppdrag att vara additionella men också katalytiska, men vi investerar samtidigt på marknadsmässiga villkor.
mer om
utvecklingsfinansiering
vårt arbete
Arbetssätt och investeringar
Swedfund har över 40 års erfarenhet av att investera på komplexa marknader i syfte att skapa värde i form av positiva utvecklingseffekter som bidrar till minskad fattigdom. Nedan presenterar vi tre av våra investeringar samt ger dig en överblick över alla våra investeringar och vart dessa hör hemma i världen. Nedan finner du också en beskrivning av vår värdeskapandemodell och vår investeringsprocess.
SunFunder
läs om investeringen
I augusti 2020 investerade Swedfund i Solar Energy Transformation Fund, en fond som förvaltas av SunFunder. SunFunder finansierar off-grid-solenergisektorn i främst Afrika söder om Sahara och har tillhandahållit finansiering till mer än femtio bolag. Genom investeringen bidrar Swedfund till ökad tillgång till prisvärd och tillförlitlig el i några av de mest utsatta delarna av världen.
ladda ner pdf
och läs mer
African Rivers Fund 3
läs om investeringen
Swedfunds investering i XSML:s tredje fond African Rivers Fund 3 (ARF 3), är ett exempel på hur vi arbetar med finansiell inkludering och bidrar till jobbskapande. XSML investerar i länder i centrala och östra Afrika. Där råder det stor brist på finansiering vilket påverkar små och medelstora företag och bromsar ekonomisk tillväxt och jobbskapande. Genom att investera i ARF 3 når vi människor i några av de minst utvecklade länderna i världen.
ladda ner pdf
och läs mer
HealthQuad II
läs om investeringen
Swedfund har under året investerat i fonden HealthQuad II, som finansierar och skapar nya möjligheter inom hälsovårdssektorn. Fonden, som backas upp av en asiatisk Private Equity-fond inom hälsa, investerar bland annat i nystartade bolag som skapar innovativa hälso- och sjukvårdslösningar som har potential att utveckla vården i utvecklingsländer. Det är viktigt eftersom sjukvården i utvecklingsländer ofta är bristfällig och trycket på sjukvården ökat kraftigt när covid-19-viruset sprider sig.
ladda ner pdf
och läs mer
Värdeskapandemodell
så skapar vi värde
Swedfunds värdeskapandemodell är utarbetad för att beskriva hur vi bäst genomför vårt uppdrag, att bidra till fattigdomsminskning i världens mest utsatta länder. Såväl sociala och miljömässiga som ekonomiska aspekter genomsyrar och styr vårt arbete och det är också utifrån dessa fundament som vi skapar värde och mäter resultat.
ladda ner pdf
och läs mer
Investeringsprocess
hur vi investerar
Vi stöttar privata företag, finansiella institutioner och fonder med lån och eget kapital i syfte att skapa jobb med anständiga arbetsvillkor samt ökad tillgång till förnybar energi och hälsa. Vi har arbetat fram en investeringsprocess som gör det möjligt för oss att lyckas med vårt utmanande uppdrag.
ladda ner pdf
och läs mer
Investeringar i världen
våra investeringar
Swedfunds investeringar har stor geografisk spridning. I enlighet med vår ägaranvisning ligger vårt fokus på världens minst utvecklade länder, vilket framförallt innebär Afrika söder om Sahara. Swedfund har, trots coronapandemin, gjort flera investeringar i nya bolag och vi har även gjort ett antal tilläggsinvesteringar i befintliga bolag.
ladda ner pdf
och läs mer